Mechanický systém generálneho kľúča


Pri spravovaní každého administratívneho objektu je dôležité vlastniť prehľadný systém tzv. generálneho kľúča (SGHK). Takýto systém umožňuje rôznim osobám, skupinám osôb prideľovať vopred určené oprávnenia vstupu do objektu resp. do jej častí. Najjednoduchšou formou je zaviesť mechanický systém generálneho kľúča. Naša spoločnosť vám vyrobí na základe vopred dohodnutého a schváleného uzamykacieho plánu taký systém, ktorí bude spĺňať vaše kritériá tak na úrovni bezpečnosti ako aj ceny. Bližšie informácie na www.magmarket.sk

scrolldown
Systém generálneho kľúča

Digitálny systém generálneho kľúča


Digitálny prístupový systém

Súčasné moderné budovy kladú vyššie nároky na jej správu. V rámci budovy sa často menia nájomníci, alebo len jednoducho dochádza k obmene účelu jednotlivých miestností. V takomto prípade je vhodnejšie uvažovať nad digitálnym prístupovým systémom resp. kombinácia mechanického a digitálneho systému. V takomto prípade slúžia mechanické vložky ako záložné systémy.

scrolldown
Systém generálneho kľúča C-lever Compact je vhodný pre nasadenie v interiéri
Komponenty systému - kľučky C-lever PRO v bielom a čiernom vyhotovení

Aké komponenty sú súčasťou digitálneho prístupového systému?


Na jednej strane sú to komponenty, ktoré prijímajú signál a sú umiestnené priamo na dverách – sú to digitálne kľučky a digitálne cylindre resp. čítačky, ktoré sa umiestňujú v blízkosti dverí, ktoré sa chystáme ovládať. Na strane druhej sú to prístupové média, ktoré sú pridelené užívateľom (užívateľské média) daného objektu. Tieto média sú nosičmi digitálnych prístupových oprávnení. Nespornou výhodou digitálneho prístupového systému oproti mechanickému systému SGHK je, že digitálny prístupový systém je veľmi flexibilný a umožňuje nám aplikovať rýchle zmeny v prístupových oprávneniach.

To znamená: zakázať prístup osobám do určitých miestností resp. naopak, povoliť prístup takpovediac na počkanie. Taktiež nám systém umožňuje zaviesť aj časovo obmedzené vstupné oprávnenia. Jeden z výborných príkladov je užívateľská karta pre upratovačku, ktorá bude mať naprogramovaný prístup do objektu každý druhý deň v týždni a to len na poschodie, ktoré je jej pridelené resp. len v čase od 16:00 do 18:00. Toto by s mechanickou vložkou nebolo dosiahnuteľné. Zároveň nám digitálny prístupový systém zanechá aj digitálnu stopu, či konkrétna upratovačka v uvedenom čase skutočne vstúpila do objektu.

scrolldown
Komponenty systému C-lever Compact, kompaktná čítačka, digitálna bezpečnostná vložka

Ako sa digitálny systém programuje?


Vďaka počítačovému programu v ktorom vieme najprv založiť uzamykací plán a následne nahrať užívateľov a prístupové média. Prístupové médiá následne pridelíme osobám. Prístupové médiá môžu mať viacero foriem. Buď sú to karty alebo prívesky na kľúče. Podľa veľkosti objektu a stálosti uzamykacieho plánu máme k dispozícii 3 programy od firmy Dormakaba.

scrolldown
Programovanie systému

Program 01

V prípade ak sa rozhodnete vložiť absolútnu dôveru do našich rúk, tak spravovať váš digitálny prístupový systém budeme v programe KEM. V takom prípade sa nemusíte o nič starať a nepotrebujete ani vynakladať finančné prostriedky na zakúpenie programu KEM ani na ďalšie komponenty nutné k prenosu informácií medzi programom KEM, užívateľskými médiami a digitálnymi kľučkami resp. čítačkami.

Program 02

V prípade ak si systém hodláte spravovať sami, tak je pre vás vhodnejšia alternatíva s programom MATRIX od spoločnosti Dormakaba. Tento program je viac orientovaný pre koncového užívateľa.

Program 03

Tretia varianta je vhodná pre segment malých firiem resp. rezidenčné bývanie – malé obytné objekty, poprípade rodinné domy. Jedna sa o aplikáciu pre smartfóny – Evolo smart. Podrobnejšie tento segment popisujeme v záložke „Rodinné domy – byty“

Náročnejšie riešenia

Náročnejšie riešenia pre firemné prostredie


Samozrejmosťou sú aj komponenty, ktoré vyžaduje bežná prevádzka stredných a veľkých podnikov ako je dochádzkový terminál alebo zvýšená kontrola identity, keď dokonalá identifikácia osoby nie je dostatočná s použitím čipových kariet. Karty môžu byť zneužité výmenou medzi jednotlivými osobami alebo ináč zneužité v neprospech sledovania určitých dát. V takomto prípade dormakaba ponúka čítačky biometrických údajov. Ešte o krok ďalej je tzv. dvojstupňová identifikácia, kedy okrem biometrického údaju je nutné pridať aj ďalšiu identifikáciu a to buď PIN kód alebo čipovú kartu.

scrolldown

Bezkáblové Wireless technológie


Komponenty využívajúce prenos informácií cez rádiový signál sú dobrou voľbou v prípade dodatočnej montáže prístupových systémov do už existujúceho objektu. V takom prípade nepotrebujeme realizovať nákladnú kabeláž. Tento systém je však veľmi vhodný aj pri novostavbách kde máme vopred naprojektovaný taký systém, ktorý sa skladá tak z komponentov Offline ako aj komponentov ktoré sú Online (spájané kabelážou). Pomocou wireles technológií vieme jednoducho a pohodlne riadiť otváranie jednotlivých prístupov priamo z tabletu alebo počítača.

scrolldown
Wireless technológia
TouchGo technológia

Technológia TouchGo


Je systém vyvinutý firmou dormakaba. Je najpohodlnejšou voľbou otvárania dverí, ktorá nahradzuje prikladanie čipových médií k čítačke na dverách transpondérom, ktorý máme niekde vo vrecku, v taške alebo v kabelke. Stačí sa dotknúť kovovej časti kľučky a v prípade ak máme prístupové práva, tak sa kľučka aktivuje.

Naspäť hore

Kontaktná osoba


Tamás Istenes - konateľ
magmarket@magmarket.sk
Tel.: +421 2 4363 8624
+421 948 723 703

Adresa spoločnosti


MaG Market s.r.o.
Tomášikova 5/A
821 01 Bratislava

Fakturačné údaje


IČO: 31321453
DIČ: 2020292857
IČ DPH: SK2020292857